ArboRegionaal | Arbeidsdeskundig Onderzoek
16594
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16594,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

WAT HOUDT ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK IN?

Een arbeidsdeskundige opereert in de driehoek mens, werk en inkomen. Het doel van de arbeidsdeskundige is het behoud en het herstel van de balans tussen de mens, zijn werk en zijn inkomen. De arbeidsdeskundige realiseert via een op het individu gerichte oplossing, een snelle en duurzame terugkeer in het arbeidsproces. Daarmee blijft de financiële schade voor de werkgever zo gering mogelijk. Er wordt een inschatting gemaakt of iemand nog mogelijkheden heeft in het eigen werk eventueel met de nodige aanpassingen. Of er wordt een arbeidsmarktonderzoek opgestart naar ander passend werk. Mensen worden gecoacht om reële doelen op het gebied van werk en inkomen te bereiken. Voor de uitoefening van het vak werkt een arbeidsdeskundige veel samen met verzekerings- en bedrijfsartsen, re-integratieconsulenten, psychologen, casemanagers en claimbehandelaars.

.

Arbeidsmogelijkhedenonderzoek

De bedrijfsarts verstrekt de arbeidsdeskundige een FML (Functionele Mogelijkhheden Lijst), hierin staan de medische mogelijkheden van de werknemer beschreven. In een gesprek met de werkgever en de werknemer onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. De arbeidsdeskundige zal een vertaalslag maken en zal een weging doen van de belasting versus de belastbaarheid van de werknemer. De uitkomst van het onderzoek wordt weergegeven in een uitgebreide rapportage.

Opstellen re-integratieplan

Een vervolg op het arbeidsmogelijkheden-onderzoek kan zijn dat re-integratie 1e spoor of re-integratie 2de spoor kan starten via een re-integratiecoach. Indien er mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever en er sprake is van een tijdelijk ziektebeeld zal de arbeidsdeskundige een werkhervattingsschema opstellen.

Toeleiding naar plaatsing

Dit traject geeft uitvoering aan het re-integratie plan:  de re-integratiecoach gaat de werknemer begeleiden naar een passende functie door middel van o.a. beroepsoriëntatie, sollicitatie-instructies, coaching, sollicitatie- en presentatievaardigheden, jobhunting etc. Dit traject duurt maximaal een jaar waarbij er intensief contact is tussen de  re-integratiecoach en de werknemer.

Nazorg bij plaatsing

De arbeidsdeskundige kan de werkgever ook informeren omtrent subsidiemogelijkheden in verband met de arbeidsgehandicapte status. Daarnaast is hij in staat uitleg te geven over aspecten die binnen de Sociale Zekerheid spelen zoals WIA, IVA, SFB status, Wajong, en dergelijke.